Digital Mediate se aktuálně transformuje

 

Nepodařilo se nám připravit web na 1.12. Stále totiž čekáme na vyjádření několika klientů ohledně našich referencí.

Kontaktní osoba: Tomáš Eller, tomas@tomaseller.cz, 606 802 702