Full House
25hodin
/ 30 000 Kč
Web
Grafika
Copywriting
Marketing
Administrativa
Poptávka

Cena tarifu Full House je se smlouvou na 12 měsíců.

Uvedená cena bez DPH.

Tarif Full House

Vhodné pro stávající klienty, kteří u svých projektů chtějí řešit i marketingové aktivity. Tento tarif je nejžádanější, protože obsahuje všechny potřebné služby, které pomůžou dosáhnout žádaného výsledku..

 

Typicky se jedná o situaci, kdy už spolupracujeme více jak 6 měsíců, máme vytvořený web a začínáme řešit marketingovou strategii napříč digitálním světem.

Web, grafika, copywriting, marketing, administrativa

V tomto tarifu můžete využít všechy služby v kategorii web, grafika, copywriting, marketing, administrativa. Pokud zrovna potřebujete službu z jiné kategorie, můžete si dočasně aktivovat vyšší tarif. Nový tarif pak využíváte nejméně po dobu jednoho měsíce.

 

Vybrané služby (video, fotografování, pořádání eventů…) zajišťují naši spřátelení obchodní partneři. Klíčová komunikace však probíhá výhradně mezi námi a tím odpadá nutnost jednat s desítkami různých lidí.

Hodina soustředěné práce

Za jakoukoliv činnost v rámci našich služeb si účtujeme částku odpovídající hodině soustředěné práce. Volbou tohoto tarifu je hodina naší práce ponížena o příslušnou částku. Ročně tak ušetříte až 60 000 Kč.

 

Čas strávený na úkolu pečlivě měříme pomocí aplikace freelo.io a díky tomu můžeme kdykoliv (na požádání) poslat výkaz aktuálně odvedené práce a s tím spojené finanční náklady. Rozpis prací však zpravidla posíláme jednou za měsíc.

 

Náš čas začínáme měřit až v momentě, kdy začneme reálně přemýšlet a řešit daný úkol. V takovém případě ztišíme telefon, vypneme sociální sítě a naopak si zapneme uklidňující hudbu a připravíme si lahodný nápoj.

 

Máte tak jistotu, že našich 60 minut je dobře investovaná částka. Budeme upřímní, průměrně dokáže jeden člen našeho týmu pracovat 3 soustředěné hodiny denně. V hodinové částce je také započtena naše kreativita.

Možnosti navýšení hodinové práce

Nestačí vám našich 25 hodin soustředěné práce za měsíc? V rámci balíčku „Full House“ si můžete kdykoliv přikoupit hodinu naší soustředěné práce v poměru 1 hodina za 1 400 Kč. Děje se to zpravidla automaticky na úkor náročnosti konkrétního úkolu, případně dle domluvy. Před započetím práce si lze vyžádat orientační časovou náročnost a s tím spojené náklady.

 

Pokud nastanou nečekané vícepráce anebo náročnost úkolu přesáhne běžnou mez, budeme vás o tomto stavu automaticky informovat a dohodneme se na podrobnostech.

Konzultace

Do soustředěné práce se počítá i konzultace dané problematiky. Pokud např. proběhne telefonní hovor, během kterého se konverzace přesune k tzv. brainstormingu, tak máme (po uvážení) právo brát tento úkon jeho regulérní placenou konzultaci a tu následně fakturovat na základě zvoleného balíčku a času na tom strávený.

 

Typicky se jedná o delší telefonní hovor, kde ve výsledku klienta seznamujeme např. s funkcionalitou webové administrativy.

 

Klient bere na vědomí, že telefonní a e-mailová komunikace slouží pouze k zodpovězení klíčových otázek a případných nejasností.

Doprava ke klientovi

V případě, že klient vyžaduje osobní přítomnost některého člena značky Digital Mediate, pak bere na vědomí, že proplatí výjezd v poměru 1 km = 7 Kč (pokud není dohodnuto jinak).

 

Výchozím bodem je Brno, které se do této sazby nepočítá. Do dopravy se dále nepočítá úvodní schůzka, kde probíráme možnosti uzavření spolupráce. Částka za výjezd se započítá do měsíční faktury.

Smlouva

Tento tarif je sjednán rámcovou smlouvou potvrzující naši spolupráci na 12 měsíců.

 

Stávající tarif lze podle potřeby změnit nebo prodloužit. Nový tarif začíná běžet 1. dne v měsíci předcházející datu odsouhlasení nového tarifu. Počínaje tímto dnem začíná běžet nová 12. měsíční vázací doba, po kterou jste zavázáni platit dohodnutou měsíční částku. Tato změna bude uvedena vždy v dodatku smlouvy.

Platební podmínky

Cena u tarifu „Full House“ je řešena paušálně, tzv. formou měsíčních plateb. Odsouhlasením příslušného tarifu se proto zavazujete k pravidelným měsíčním platbám po dobu 12. měsíců.

 

Veškeré práce budou průběžně fakturované, tzv. jakékoliv práce za kalendářní měsíc.

 

Faktura je splatná 14. dne za práce v předchozím kalendářním měsíci. Bude-li na příslušném daňovém dokladu (faktuře) uvedeno datum splatnosti pozdější, platí datum uvedené na dané faktuře.

 

V případě nové spolupráce se před započetím prací vybere záloha (50 %) z ceny díla.