Starter
1hodina
/ 1 400 Kč
Na výběr z 107+ služeb
Bez smluvního závazku
Poptávka

Při nové spolupráci počítejte se zálohou (50 %) z ceny díla.

Uvedená cena je bez DPH.

Tarif Starter

Vhodné pro ty, kdo chtějí vyzkoušet naše služby a nechtějí se jakkoliv vázat. Doporučujeme těm, kteří nás ještě neznají anebo pro novou spolupráci na vyzkoušení.

 

V tomto tarifu nejste vázáni smlouvou a kdykoliv můžete ukončit spolupráci. Na výběr máte z více jak 107 mikro služeb a v každém okamžiku víte o nákladech spojených s úkolem. Absolutní transparentnost z naší strany.

107+ služeb

Aktuálně jsme schopni nabídnout více jak 107 mikro služeb v rámci našeho portfolia. Tarif „Starter“ vás neomezuje výběrem služeb a můžeme se tak dohodnout na jekkékoliv službě z našeho portfolia.

 

Vybrané služby (video, fotografování, pořádání eventů…) zajišťují naši spřátelení obchodní partneři. Klíčová komunikace však probíhá výhradně mezi námi a tím odpadá nutnost jednat s desítkami různých lidí.

Hodina soustředěné práce

Za jakoukoliv činnost v rámci našich služeb si účtujeme částku odpovídající hodině soustředěné práce.

 

Čas strávený na úkolu pečlivě měříme pomocí aplikace freelo.cz a díky tomu můžeme kdykoliv (na požádání) poslat výkaz aktuálně odvedené práce a s tím spojené finanční náklady. Rozpis prací však zpravidla posíláme jednou za měsíc.

 

Náš čas začínáme měřit až v momentě, kdy začneme reálně přemýšlet a řešit daný úkol. V takovém případě ztišíme telefon, vypneme sociální sítě a naopak si zapneme uklidňující hudbu a připravíme si lahodný nápoj.

 

Máte tak jistotu, že našich 60 minut je dobře investovaná částka. Budeme upřímní, průměrně dokáže jeden člen našeho týmu pracovat 3 soustředěné hodiny denně. V hodinové částce je také započtena naše kreativita.

Možnosti navýšení hodinové práce

V rámci balíčku „Starter“ si můžete kdykoliv přikoupit hodinu naší soustředěné práce v poměru 1 hodina za 1 400 Kč. Děje se to zpravidla automaticky na úkor náročnosti konkrétního úkolu, případně dle domluvy. Před započetím práce si lze vyžádat orientační časovou náročnost a s tím spojené náklady.

 

Pokud nastanou nečekané vícepráce anebo náročnost úkolu přesáhne běžnou mez, budeme vás o tomto stavu automaticky informovat a dohodneme se na podrobnostech.

Konzultace

Do soustředěné práce se počítá i konzultace dané problematiky. Pokud např. proběhne telefonní hovor, během kterého se konverzace přesune k tzv. brainstormingu, tak máme (po uvážení) právo brát tento úkon jeho regulérní placenou konzultaci a tu následně fakturovat na základě zvoleného balíčku a času na tom strávený.

 

Typicky se jedná o delší telefonní hovor, kde ve výsledku klienta seznamujeme např. s funkcionalitou webové administrativy.

 

Klient bere na vědomí, že telefonní a e-mailová komunikace slouží pouze k zodpovězení klíčových otázek a případných nejasností.

Doprava ke klientovi

V případě, že klient vyžaduje osobní přítomnost některého člena značky Digital Mediate, pak bere na vědomí, že proplatí výjezd v poměru 1 km = 7 Kč (pokud není dohodnuto jinak).

 

Výchozím bodem je Brno, které se do této sazby nepočítá. Do dopravy se dále nepočítá úvodní schůzka, kde probíráme možnosti uzavření spolupráce. Částka za výjezd se započítá do měsíční faktury.

Bez smlouvy

Tarif „Starter“ není vázán smlouvou. Ušetříte svůj drahocenný čas vyplňováním smlouvy a zároveň se necítíme něčím svazováni.

 

Výhod to má spoustu. Např. preferujete nárazovou spolupráci anebo si nás chcete nejprve vyzkoušet.

Platební podmínky

Veškeré práce budou průběžně fakturované, tzv. jakékoliv práce za kalendářní měsíc.

 

Faktura je splatná 14. dne za práce v předchozím kalendářním měsíci. Bude-li na příslušném daňovém dokladu (faktuře) uvedeno datum splatnosti pozdější, platí datum uvedené na dané faktuře.

 

V případě nové spolupráce se před započetím prací vybere záloha (50 %) z ceny díla.